Angličtina 4-6 let

učebnice ENGLISH4KIDS

Kurzy angličtiny pro děti ve věku 4-5 a 5-6 let jsou maximálně uzpůsobeny dětskému způsobu vnímání i učebnímu tempu.
Pracujeme převážně s učebnicí ENGLISH4KIDS 1.

Animal homes by Simona Dimitri

Animal homes by Simona Dimitri

Pro děti je výuka jednoduše zábava, v hodinách zpívají, tvoří a hrají si. Během kurzu začnou pomalu používat jednoduché fráze a naučí se porozumět otázkám běžného života. Děti se učí prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku.

The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle

Ve skupinách je 5-7 dětí. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Richard Scarry´s CHIPMUNK´S

Richard Scarry´s CHIPMUNK´S

Náš kamarád Bubo

Lektor při výuce na děti hovoří cizím jazykem. Mateřský jazyk používá pouze výjimečně, např. aby podpořil sebejistotu dětí nebo aby jim umožnil vyjádřit to, co v cizím jazyce nedovedou.