Angličtina od 1. do 5. ročníku ZŠ

učebnice ENGLISH4KIDS 2

učebnice ENGLISH4KIDS 2

Kurzy pro děti od 1. do 5. ročníku ZŠ navazují na předchozí kurzy, případně znalosti dětí ze školy nebo odjinud.

Curious George by M.+H.A. Rey´s

Curious George by M.+H.A. Rey´s

Pro děti je výuka jednoduše zábava, v hodinách zpívají, tvoří a hrají si.

Během kurzu děti začnou pomalu používat jednoduché fráze a naučí se porozumět otázkám běžného života.

Děti se učí prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku.

Ve skupinách je 5-6 dětí. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině.

How your body works by Colin King

How your body works by Colin King

Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme    a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma.